OPTIMERING AF SKAT SKABER POSITIV

LIKVIDITET FOR DIG OG DIN VIRKSOMHED

skat

Skat er en omkostning, som både virksomheder og personer desværre ikke kan komme udenom. Det er derfor vigtigt at sikre sig, at ens beskatningsgrundlag er opgjort korrekt, således at ens drift og likviditet kun belastes med den korrekte opgjorte skat.

Hos NERO Group yder vi rådgivning til både personer og virksomheder omkring deres nuværende skattemæssige forhold samt omkring eventuelle fremtidige planlagte dispositioner for på den måde at optimere skattebetalinger på kort og lang sigt.

Vi hjælper med opgørelse af den skattepligtige indkomst for både virksomheder og personer gennem kendskab til reglerne for korrekt udnyttelse af fradrag, afskrivningsmuligheder mv.

At få udarbejdet en hensigtsmæssigt skatteplanlægning vil skabe bedre likviditet for både personer og virksomheder og vi vil meget gerne belyse de mange muligheder for dig og din virksomhed samt stå for kontakten til SKAT, hvis man ønsker det.

VI RÅDGIVER OG HJÆLPER MED

 • Udarbejdelse selvangivelser for selskaber
 • Udarbejdelse af årsopgørelse/selvangivelse for private
  personer eller lønmodtagere
 • Forskudsopgørelsen
 • Rådgivning omkring valg pensionsopsparing ud fra et
  skattemæssigt perspektiv
 • Beskatning af bruttolønsordninger og personalekoder
  (fri telefon, fri bil, uddannelse mv.)
 • Rådgivning omkring lovmæssige fradrag
 • Beregning af frivillig indbetaling af selskabskat for ApS og
  A/S selskaber
 • Fordele og ulemper ved omdannelse til selskab
 • Optimal selskabsstrukturering i forhold til udlodning af udbytte

KoNtakt

Nero Group APS

Kompagnistræde 33, 1.

1208 København K

 

Tel : (+45) 23 95 95 35

Email: kontakt@nerogroup.dk

CVR nr.: 36 95 83 24

følg os