FÅ ET REtVISENDE BILLEDE AF DE

ØKONOMISKE FORHOLD I DIN VIRKSOMHED

regnskab

Årsrapporten er et centralt redskab til at kunne illustrere en virksomheds indtjeningsevne, rentabilitet, kreditværdighed og soliditet.

Mange interessenter såsom banker, investorer og leverandører anvender årsrapporten til at kunne værdiansætte og vurdere de virksomheder, som de handler med.

Det er derfor et vigtigt værktøj og i henhold til årsregnskabsloven skal man i sin regnskabsaflæggelse give et så retvisende billede af de økonomiske forhold, herunder af driften samt sine aktiver og passiver.

Nogle forhold i en årsrapport kan være komplekse, hvorfor vi anbefaler, at man søger professionel og kompetent rådgivning til at hjælpe med aflæggelse af sit regnskab.

Virksomheder kan fravælge revision, hvis de i 2 sammenhængende regnskabsår ikke overskrider 2 af følgende 3 størrelser på balancedagen:

 1. en balancesum på 4 mio. kr.
 2. en nettoomsætning på 8 mio. kr. og
 3. et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12 i løbet af regnskabsåret

Mange mindre og mellemstore virksomheder opfylder ovenstående krav og er derfor fritaget for revision. Dog vælger mange af disse virksomheder stadig at få foretaget revision for at tilfredsstille interessenter som banker, investorer, SKAT mv.

En revision tilfører absolut en højere grad af sikkerhed til ens årsrapport. Såfremt virksomhedens bogføring er fuldstændig og overholder den regnskabs- og skattemæssige lovgivning, så anser vi ikke en revision for en nødvendighed for den mindre og mellemstore virksomhed, som lovligt er fritaget for revision.

Hos NERO GROUP foretager vi ikke revision, men vi har tætte samarbejder med mange anerkendte og velrespekterede statsautoriseret revisionshuse.

LAD OS HJÆLPE DIG MED:

 • At afgøre hvorvidt man er fritaget for revision eller ej
 • At træffe beslutning om tilvalg af revision, review, udvidet
  gennemgang eller assistance med regnskabsopstilling af årsrapport
 • At finde en passende statsautoriseret revisor
 • Udarbejdelse og opstilling af årsrapport samt elektronisk
  indsendelse til Erhvervsstyrelsen

KoNtakt

Nero Group APS

Kompagnistræde 33, 1.

1208 København K

 

Tel : (+45) 23 95 95 35

Email: kontakt@nerogroup.dk

CVR nr.: 36 95 83 24

følg os